Η BEDA ΑΒΕΕ από το 2014 εξειδικεύεται στην Αναγέννηση DPF & Καταλυτών.

Διαθέτουμε τεχνολογία αιχμής και κάμερα εσωτερικών δομών. Έτσι εντοπίζεται άμεσα το πρόβλημα. Γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις και κατόπιντο φίλτρο ήο καταλύτης επαναφέρεται κατά 95% στην αρχική του κατάσταση.

 

Η BEDA ΑΒΕΕ έχει επενδύσει σε κάθετη αυτοματοποιημένη μονάδα για τον σκοπό αυτό. Η αναγέννηση DPF και καταλύτη μπορεί να γίνει είτε με θερμική καύση των καταλοίπων του καυσίμου (σε πολύ υψηλή θερμοκρασία) είτε με υγρό καθαρισμό με χημική ουσία που συμβάλλει στη διάλυση των τελευταίων. Η χημική ουσία αυτή χρησιμοποιείται και για περιορισμό πετρελαιοκηλίδων από ατυχή συμβάντα μεγάλων πλοίων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του CAT-DPF προς τους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας όντας ιδιαιτέρως συνειδητοποιημένη στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, προτρέπει  τους οδηγούς παντός τύπου οχήματος να πράττουν ορθά και τακτικά τη συντήρηση τους, ώστε να οδηγούν με ασφάλεια.

Επικοινωνία