ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Τι κάνει ένας καταλυτικός μετατροπέας ή αλλιώς καταλύτης; Ένας καταλυτικός μετατροπέας (καταλύτης) βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα και τον σιγαστήρα της εξάτμισης σας. Η κύρια δουλειά του είναι να...

Αναγέννηση DPF

Το καθαρισμός του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου (DPF – Diesel Particulate Filter) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της αποδοτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η...